Načítavam stránku...

Usmernenie k rozšírenému vedeckému zasadnutiu katedry

Interná smernica č. 10/2010 Metodika posudzovania dizertačných prác na katedrách

 

Formuláre k rozšírenému vedeckému zasadnutiu katedry

Zápisnica a Prezenčné listiny z rozšíreného vedeckého zasadnutia katedry - schémy

 

Formuláre k obhajobe dizertačnej práce

Vzor zoznamu publikačnej činnosti autora k obhajobe DzP

Vyhlásenie o zapracovaní pripomienok

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre denné a externé štúdium s nástupom 1. 9. 2014 a skôr 

Vzor posudku oponenta na dizertačnú prácu k záverečnej obhajobe pre externé štúdium s nástupom 1. 9. 2014 a skôr 

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre denné a externé štúdium s nástupom od 1. 9. 2015 

Vzor posudku oponenta na dizertačnú prácu k záverečnej obhajobe pre denné a externé štúdium s nástupom od 1. 9. 2015 a pre denné štúdium s nástupom 1. 9. 2014

 

Formálna úprava dizertačnej práce

Vzor obalu dizertačnej práce

Tirážna strana dizertačnej práce

Rámcová štruktúra dizertačnej práce pre doktorandov prijatých 1. 9. 2015 a skôr je stanovená v prílohe 9 Zásad organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave platné pre študentov prijímaných od 1. 9. 2012

Rámcová štruktúra dizertačnej práce pre doktorandov prijatých od 1. 9. 2016 je stanovená v prílohe 10 Zásad organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave platné pre študentov prijímaných od 1. 9. 2016

 

Formálna úprava autoreferátu

Obal a titulná strana autoreferátu

Tirážna strana autoreferátu

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?