Načítavam stránku...

Kalendár

24
máj
2018

18th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment

Obchodná fakulta
Miesto konania: Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava  |  Mesto: Bratislava, Slovakia
The conference is jointly organized by the Faculty of International Relations, University of Economics in Prague, the Faculty of Business Administration, University of Economics in Prague, and the Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. The main focus of the conference is the region of Central and Eastern Europe and its position in the global economy, since this region is playing an increasingly important role within the economic development of the whole European continent.
14
dec
2017

Záverečné prezentácie študentských projektov

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211/Tatrabanka/Nestlé
Cyklus záverečných prezentácií študentských projektov, ktoré riešili študenti počas semestra ako súčasť činnosť klubov, ktoré na Obchodnej fakulte využívame ako inovatívnu formu vzdelávania. Viac o jednotlivých prezentáciách sa dozviete v samostatných udalostiach v tomto kalendári podujatí.
14
dec
2017

Záverečné prezentácie študentských projektov Traffic Club

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211
Ako ôsmi v poradí v rámci cyklu záverečných prezentácií študentských projektov budú výsledky práce na zadaniach z praxe prezentovať študenti, ktorí počas semestra navštevovali Traffic Club.
13
dec
2017

Záverečné prezentácie študentských projektov

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211/Tatrabanka/Nestlé
Cyklus záverečných prezentácií študentských projektov, ktoré riešili študenti počas semestra ako súčasť činnosť klubov, ktoré na Obchodnej fakulte využívame ako inovatívnu formu vzdelávania. Viac o jednotlivých prezentáciách sa dozviete v samostatných udalostiach v tomto kalendári podujatí.
13
dec
2017

Záverečné prezentácie študentských projektov Sales Academy

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211
Ako siedmi v poradí v rámci cyklu záverečných prezentácií študentských projektov budú výsledky práce na zadaniach z praxe prezentovať študenti, ktorí počas semestra navštevovali Sales Academy.
12
dec
2017

Záverečné prezentácie študentských projektov

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211/Tatrabanka/Nestlé
Cyklus záverečných prezentácií študentských projektov, ktoré riešili študenti počas semestra ako súčasť činnosť klubov, ktoré na Obchodnej fakulte využívame ako inovatívnu formu vzdelávania. Viac o jednotlivých prezentáciách sa dozviete v samostatných udalostiach v tomto kalendári podujatí.
12
dec
2017

Záverečné prezentácie študentských projektov Digital Club

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211
Ako šiesti v poradí v rámci cyklu záverečných prezentácií študentských projektov budú výsledky práce na zadaniach z praxe prezentovať študenti, ktorí počas semestra navštevovali Digital Club.
07
dec
2017

Sociálne siete RULEZ

Katedra marketingu
Miesto konania: Spoločenská miestnosť V1
ONLINE KLUB je jedinečný vzdelávací projekt v oblasti digitálneho marketingu. Jeho cieľom je interaktívnou a názornou formou ukázať zjednodušený koncept fungovania biznisu využitím online marketingových nástrojov, ktoré si študenti reálne vyskúšajú na svojich vlastných projektoch. Partner prednášky a workshopu: PS: Digital Bližšie informácie o klube TU: https://www.facebook.com/OnlineKlub/
07
dec
2017

Záverečné prezentácie študentských projektov

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211/Tatrabanka/Nestlé
Cyklus záverečných prezentácií študentských projektov, ktoré riešili študenti počas semestra ako súčasť činnosť klubov, ktoré na Obchodnej fakulte využívame ako inovatívnu formu vzdelávania. Viac o jednotlivých prezentáciách sa dozviete v samostatných udalostiach v tomto kalendári podujatí.
07
dec
2017

Záverečné prezentácie študentských projektov Hospitality Club

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211
Ako piati v poradí v rámci cyklu záverečných prezentácií študentských projektov budú výsledky práce na zadaniach z praxe prezentovať študenti, ktorí počas semestra navštevovali Hospitality Club.
06
dec
2017

Umelá inteligencia v marketingovej komunikácii

Katedra marketingu
Miesto konania: Spoločenská miestnosť V1 (stará budova)
Workshop na tému Umelá inteligencia v marketingovej komunikácii, ktorý organizujú študenti obchodnej fakulty v rámci predmetu marketingová komunikácia.
06
dec
2017

Hry a súťaže pre študentov EUBA na tému finančná gramotnosť

Obchodná fakulta
Miesto konania: vestibul OF (pri miestnosti B212)
Študenti 4. ročníka v rámci predmetu inovačný manažment pripravili deň hier a súťaží s tematickým zameraním na finančnú gramotnosť pre všetkých študentov EUBA.
06
dec
2017
05
dec
2017

Ako uplatňovať vzdelávanie finančnej gramotnosti na SŠ

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211
Workshop pre učiteľov stredných škôl organizuje Obchodná fakulta v kooperácii s Národohospodárskou fakultou, katedrou pedagogiky.
05
dec
2017

Tradičnô

Obchodná fakulta
Miesto konania: Spoločenská miestnosť V1 (stará budova)
Tradičnô ako názov napovedá bude zameraný na niečo tradičné a v kombinácii s Vianočnou univerzitou to znamená na prezentáciu a propagáciu tradičných vianočných produktov. Aj v prípade tohto eventu ide o študentský projekt, ktorý organizačne i marketingovo pripravovali študenti 3. ročníka v rámci odbornej praxe. Event je určený pre študentov a zamestnancov Obchodnej fakulty.
05
dec
2017

RegionFest

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Miesto konania: Spoločenská miestnosť V1 (stará budova)
"Festival značiek regionálnych produktov" - študentský projekt - záverečná prezentácia semestrálnej práce študentov v rámci predmetu produktové manažérstvo. Podstatou eventu, ktorý pripravujú študenti marketingového a obchodného manažmentu, je prezentovať a propagovať značky regionálnych produktov Slovenska. Mnohí z vás až teraz odhalia tajomstvo označovania regionálnych produktov a určite aj s prekvapením zistíte, aké produkty patria medzi regionálne produkty.
05
dec
2017

Vianočná univerzita 2017

Obchodná fakulta
Miesto konania: Vestibul OF
3. ročník Vianočnej univerzity, ktorú pripravujú študenti Obchodnej fakulty v rámci praktickej výučby v predmetoch marketing (1. ročník) a inovačný manažment (4. ročník). Prirodzene s Vianočnou univerzitou splynie event Tradičnô zameraný na prezentáciu a propagáciu tradičných vianočných potravín, ktorý pripravujú študenti na predmete odborná prax (3. ročník) a RegionFest - festival regionálnych produktov pripravovaný v rámci predmetu produktové manažérstvo (4. ročník).
04
dec
2017

Záverečné prezentácie študentských projektov

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211/Tatrabanka/Nestlé
Cyklus záverečných prezentácií študentských projektov, ktoré riešili študenti počas semestra ako súčasť činnosť klubov, ktoré na Obchodnej fakulte využívame ako inovatívnu formu vzdelávania. Viac o jednotlivých prezentáciách sa dozviete v samostatných udalostiach v tomto kalendári podujatí.
04
dec
2017

Záverečné prezentácie študentských projektov Service Club

Obchodná fakulta
Miesto konania: D211
Ako štvrtí v poradí v rámci cyklu záverečných prezentácií študentských projektov budú výsledky práce na zadaniach z praxe prezentovať študenti, ktorí počas semestra navštevovali Service Club.
04
dec
2017

Otvorenie Týždňa finančnej gramotnosti a hry a súťaže pre študentov EUBA

Obchodná fakulta
Miesto konania: vestibul OF (pri miestnosti B212)
Týždeň finančnej gramotnosti otvorí dekan Obchodnej fakulty spolu s prodekanom pre rozvoj. Po otvorení majú študenti v rámci predmetu inovačný manažment pripravené hry a súťaže pre študentov EUBA na tému finančná gramotnosť.
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?