Loading page...

Informácie k prijímaciemu konaniu na 2. stupeň štúdia na akademický rok 2017/2018

 

Vážení uchádzači o štúdium 2. stupňa štúdia (inžiniersky) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave,

v nasledovnom prehľade vám dávame do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2017/2018:

  1. Systém štúdia na Obchodnej fakulte EU podľa zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách
  2. Akreditované študijné programy Obchodnej fakulty EU v Bratislave pre 2. stupeň štúdia
  3. Podmienky pre prijatie na 2. stupeň štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave
  4. Podávanie prihlásky na štúdium na Obchodnej fakulte EU na akademický rok 2017/2018 pre 2. stupeň štúdia
  5. Poplatok za prijímacie skúšky na Obchodnej fakulte EU v Bratislave
  6. Termín prijímacích skúšok na Obchodnú fakultu EU v Bratislave na akademický rok 2017/2018 pre 2. stupeň štúdia
  7. Obsah a priebeh prijímacích skúšok na Obchodnú fakultu EU v Bratislave na akademický rok 2017/2018 pre 2. stupeň štúdia
  8. Oznámenie rozhodnutia o prijatí, príp. neprijatí na štúdium 2. stupňa štúdia
  9. Ďalšie dôležité informácie pre prijatých uchádzačov na štúdium 2. stupňa štúdia

 

 

Spoločné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete aj na: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/podmienky-prijatia-a-prijimacie-konanie.

 

Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa konal 10. februára 2017

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?