Loading page...

Informácie k prijímaciemu konaniu na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2017/2018

 

Vážení uchádzači o štúdium 1. stupňa štúdia (bakalársky) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

v nasledovnom prehľade vám dávame do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2017/2018.

 

Spoločné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete aj na: http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/podmienky-prijatia-a-prijimacie-konanie

 

Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa konal 10. februára 2017

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?