Loading page...

Akademický rok 2017/2018

Harmonogram akademického roka 2017/2018

Akademický rok 2016/2017

Harmonogram I. a II. stupňa štúdia

 Denné štúdiumExterné štúdium
Zápis na I. stupeň štúdia - 1. ročník 5.9. - 7.9.2016 7.9.2016
Zápis na I. stupeň štúdia - 2. ročník 9.9. - 13.9.2016  12.9.2016 a 22.9.2016 
Zápis na I. stupeň štúdia - 3. ročník 14.9. - 21.9.2016  13.9.2016 a 22.9.2016 
Zápis na II. stupeň štúdia - 1. ročník 5.9. - 8.9.2016  6.9. - 8.9.2016 
Zápis na II. stupeň štúdia - 2. ročník 12.9. - 20.9.2016  19.9. - 22.9.2016 
Slávnostné otvorenie akademického roka 26.9.2016   26.9.2016
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 8.9.2016  8.9.2016
Výberové konanie na program Erasmus+ - stáže na akademický rok 2016/2017 september 2016  september 2016 
Výučba v zimnom semestri 26.9. - 23.12.2016 24.9. - 17.12.2016 
Skúškové obdobie zimného semestra 2.1. - 10.2.2017   2.1. - 10.2.2017
Výučba v letnom semestri v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia 13.2. - 12.5.2017  11.2. - 13.5.2017
(okrem 15.4.2017)
Výučba v letnom semestri v 3. ročníku I. stupňa štúdia a v 2. ročníku II. stupňa štúdia 13.2. - 28.4.2017 11.2. - 29.4.2017
(okrem 15.4.2017)
Výberové konanie na program Erasmus+ - štúdium na akademický rok 2017/2018 február 2017  február 2017
Odovzdávanie diplomových prác pre riadny termín štátnych skúšok  do 21.4.2017  do 21.4.2017
Odovzdávanie diplomových prác pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok do 7.7.2017 do 7.7.2017 
Odovzdávanie bakalárskych prác pre riadny termín štátnych skúšok do 28.4.2017  do 28.4.2017 
Odovzdávanie bakalárskych prác pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok  do 7.7.2017  do 7.7.2017 
Skúškové obdobie letného semestra v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia 15.5. - 7.7.2017*  15.5. - 7.7.2017*
Skúškové obdobie letného semestra v 3. ročníku I. stupňa štúdia a v 2. ročníku II. stupňa štúdia 2.5. - 12.5.2017  2.5. - 12.5.2017
Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu pre riadny termín štátnych skúšok 22.5. - 26.5.2017  22.5. - 26.5.2017
Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok 21. - 31.8.2017  21. - 31.8.2017
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu pre riadny termín štátnych skúšok 29.5. - 2.6.2017  29.5. - 2.6.2017
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok 21. - 31.8.2017  21. - 31.8.2017
Prihlasovanie na opravný a náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu do 12.7.2017  do 12.7.2017
Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia  12.6. - 16.6.2017  12.6. - 16.6.2017
Prijímacie skúšky na II. stupeň štúdia 19.6. - 7.7.2017 19.6. - 7.7.2017
Promócie na I. stupni štúdia 3.7. - 7.7.2017 3.7. - 7.7.2017
Promócie na II. stupni štúdia 26.6. - 7.7.2017 26.6. - 7.7.2017
Obdobie hlavných prázdnin 10.7. - 31.8.2016 10.7. - 31.8.2016

 * v období prijímacích skúšok na I. stupni štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

 

Harmonogram III. stupňa štúdia

 Denné a externé štúdium
Zápis na III. stupeň štúdia 5.9. - 6.9.2016
Výberové konanie na program Erasmus+ stáže na akademický rok 2016/2017 september 2016
Výučba v zimnom semestri na III. stupni štúdia október 2016 - január 2017
Skúškové obdobie zimného semestra 21.12.2016 - 23.12.2016
4.1.2017 - 12.2.2017
Výberové konanie na program Erasmus+ - štúdium na akademický rok 2017/2018 február 2017
Štátne skúšky - Dizertačná skúška
2. ročník denné a externé štúdium ŠO 3.3.10 a ŠO 3.3.18
3. ročník externé štúdium ŠO 3.3.11 a ŠO 3.3.19
február - marec 2017
Výučba v letnom semestri na III. stupni štúdia február - máj 2017
Rozšírené vedecké zasadnutia katedier (RVZK) - absolvovanie do 31.3.2017
Skúškové obdobie letného semestra 2.5.2017 - 7.7.2017**
Odovzdávanie dizertačných prác k obhajobe na Referát pre vedu a doktorandské štúdium do 31.5.2017
Štátne skúšky - Obhajoby dizertačných prác 26.6. - 29.6.2017
3.7. - 7.7.2017
21.8. - 31.8.2017
Prijímacie skúšky na III. stupeň štúdia 30.6.2017
Promócie na III. stupni štúdia október 2016 a marec 2017
Obdobie hlavných prázdnin 10.7. - 31.8.2017

** v období prijímacích skúšok na I. stupni štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?